W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w naborze I działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej planuje opracowanie raportu, podsumowującego całościowo przeprowadzony konkurs. Potrzeba takiego opracowania wydaje się tym bardziej paląca, że już wkrótce planowane jest ogłoszenie naboru II, niestety nie poprzedzonego analizą dotychczasowych doświadczeń. Dlatego czujemy się zobligowani do wykonania tej pracy, zwłaszcza w świetle dochodzących do nas sygnałów o licznych nieprawidłowościach z jakimi spotkali się wnioskodawcy zarówno w toku procesu aplikacyjnego, jak i podczas oceny złożonych projektów.

W związku z powyższym prosimy wszystkie podmioty, które złożyły lub planowały złożyć wnioski o dofinansowanie w działaniu 1.1 PO PC, o podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Szczególnie interesujące wydają się treści kart ocen, w których obserwujemy wiele kontrowersyjnych zapisów, skutkujących odrzuceniem projektów na podstawie bardzo kontrowersyjnych przesłanek. Prosimy wszystkich przedsiębiorców o przesyłanie – oczywiście zanonimizowanych – fragmentów kart ocen lub opisów innych zaskakujących sytuacji na adres Biura KIKE: biuro@kike.pl.