Duże opłaty za korzystanie z infrastruktury energetycznej (które niekorzystnie wpływają na rozwój inwestycji szerokopasmowych); brak jasnych reguł ustalania w/w stawek; niezbędne obliczenia statyczne obciążenia słupów; zgoda właściciela gruntu, na którym stoją słupy energetyczne na skorzystanie z infrastruktury energetycznej, to tylko najczęstsze problemy z jakimi spotykają się ISP w trakcie inwestycji szerokopasmowych przy współpracy z sektorem energetycznym. O kłodach, jakie pod nogi rzucane są operatorom przez firmy energetyczne, przeczytamy w Telko.in.