Publikujemy stanowisko KIKE do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Stanowisko KIKE koncentruje się na pominiętej w projekcie nowelizacji częstotliwości 17 GHz, która ma krytyczne znaczenie również dla trwałości projektów dofinansowanych w poprzedniej perspektywie. Stanowisko przesłaliśmy równocześnie do przedstawicieli kluczowych w dyskusji IW, a więc do CPPC oraz PARP.
KIKE zdecydowanie wnioskuje o rozszerzenie nowelizacji o zapis gwarantujący wykorzystanie 17 GHz przez okres kolejnych 10 lat.