W związku rozesłaną wczoraj rzez UKE do beneficjentów POIG 8.4 informacją odnośnie zmian, jakie Instytucje Wdrażające i Zarządzające dokonały w zakresie obowiązku raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała dzisiaj do UKE, MiR oraz CPPC stanowczy protest przeciwko tego typu praktykom.

20150602 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS