W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia umożliwiającego udzielanie wsparcia w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu publikujemy przekazane do MAiC stanowisko KIKE ws. przedstawionego projektu rozporządzenia.

W załączeniu również:

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w związku z pracami nad formułowaniem wymagań dot. systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych (SMJI)

oraz

Uwagi KIKE do prezentacji UKE w zakresie warunków dostępu do sieci dotstępowych realizowanych w ramach POPC.