Publikujemy raport, który podsumowuje projekty budowane przy wsparciu środków unijnych w latach 2007-2013 i jednocześnie pokazuje potencjał operatorów sektora MŚP w zakresie budowy nowoczesnych sieci szerokopasmowych. Tylko w Izbie, w której zrzeszonych jest ponad 200 podmiotów, realizowane jest 161 projektów na łączną wartość 400mln złotych. Średnia wartość projektu to 3-4 mln złotych i zasięg około 1000 abonentów. To pokazuje potencjał, który warto wykorzystać w nowej perspektywie finansowej PO PC, wiedząc że operatorów chętnych i zdolnych do inwestycji będzie przybywać (wiele firm wstrzymało się z inwestycjami, by zobaczyć jak potoczą się losy programów z lat 2007-2013).

“Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” to pierwsze tak duże opracowanie KIKE, które zawiera szereg analiz przeprowadzonych na bazie doświadczeń operatorów sektora MŚP. W materiałach znajdziemy: dane statystyczne dotyczące finansów, naborów, podpisanych umów; doświadczenia w zakresie dobrych i złych praktyk przedsiębiorców; podsumowanie efektów gospodarczych i społecznych jakie tworzą wybudowane sieci; wnioski i rekomendacje dotyczące alokacji środków w ramach PO PC, który na chwilę obecną nie stwarza realnych warunków inwestycji dla sektora MŚP, co jeżeli się nie zmieni znacząco utrudni rozbudowę sieci szerokopasmowych małym i średnim operatorom z wszelkimi tego konsekwencjami (między innymi: redukcje zatrudnienia, niewykorzystanie wartościowych doświadczeń z lat 2007-2013).

Pełen raport dostępny jest tutaj:
“Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC”

O raporcie napisali również:

Artykuł w Telko.in (link)
Artykuł w rpkom.pl (link)
News w CRN (link)
Artykuł w PolskaSzerokopasmowa.pl (link)
Artykuł w Twój Internet: (link)