Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2015.06.24 Uchwałę nr ZA2015/VII/2 dokonał przyjęcia w poczet członków firmy:

1. A. Z. Hynasińscy sp. j. z siedzibą w Poddębicach, ul. Kilińskiego 20A, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.

2. Zapnet Karol Zapart sp. j. z siedzibą w Sośnie, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej. Serdecznie witamy w KIKE!