Z trzech firm, klaster rozrósł się do jedenastu. Kolejne firmy wyrażają chęć przystąpienia.

Trzy lata minęły od powstania Klastra Myślenickiego, założonego przez trzy firmy z Małopolski (NETMAR, InetCentrum, Studio WIK), przy współpracy z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej jako instytucją otoczenia biznesu. 10 grudnia, w Krakowie, odbyła się konferencja podsumowująca działania klastra, który rozrósł się tak bardzo, że nieoficjalnie wspomina się o zmianie nazwy na Klaster Małopolski.

– “Opłacało się, bo projekt przerósł pozytywnie nasze oczekiwania i pokazał, że lokalna współpraca między ISP przynosi realne korzyści” – stwierdził Mariusz Wątor, Koordynator Klastra Myślenickiego.W ramach wspólnego projektu firmy pozyskały dofinansowania na rzecz budowy Krakowskiego Węzła Wymiany Ruchu. Z tych środków zakupiono między innymi radiolinie do transmisji lokalnej i łączności z Krakowem, router BGP IPv4/v6, cyfrową centralę VoIP, inne elementy infrastruktury (w tym maszty, szafy telekomunikacyjne).

Koncepcję rozwoju Krakowskiego Węzła przedstawił Łukasz Biedroński, Lider Klastra i Członek Zarządu KIKE. Planowany jest zakup stacji czołowej, która umożliwi firmom należącym do klastra na dostęp do wysokiej jakości usług TV. Rozwój usług telefonicznych VoIP oraz stworzenie warunków do świadczenia usług cloud. Do współpracy przy tworzeniu projektów związanych z telefonią cyfrową zaprosił Sebastian Kachel, który przedstawił doświadczenia wyniesione z prac w Klastrze e-Południe. Jego zdaniem warto łączyć siły.

Z ramienia KIKE wystąpił Kamil Kurek, Prezes KIKE, który zachęcał do tworzenia klastrów w myśl słów: “Działaj lokalnie, ale myśl globalnie”. Inwestycje w klastry, to inwestycje w lokalny rynek. Dzięki nim kapitał pozostaje w naszym regionie i w naszym kraju, nie wypływa za granicę. Pozwalamy naszym firmom rozwijać się, konkurować z dużymi telekomami z obcym kapitałem.

Paweł Brandys i Mariusz Wątor zachęcają do współpracy.

– “Klastry pozwalają na współpracę i obniżenie kosztów, które często są kluczowym elementem prowadzenia działalności” – mówił Paweł Brandys, Lider Klastra. Sposobów finansowania projektów jest kilka. Od wspólnych inwestycji “z własnej kieszeni”, przez dotacje z funduszy europejskich lub pozyskiwanie inwestorów.

W trakcie konferencji prowadzono rozważania na temat stworzenia w przyszłości “meta-klastra”, opierającego się na współpracy kilku klastrów – z taką inicjatywą mogłaby wyjść Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, jako instytucja otoczenia biznesu, która wspiera lokalnych ISP w całym kraju. Dzięki takiemu działaniu łatwiej będzie skorzystać z form dofinansowania, które nie są osiągalne dla pojedynczego, lokalnego klastra (przypomnijmy, że obecnie wśród ISP współpracujących lokalnie działają oficjalnie dwa klastry: e-Południe oraz Klaster Myślenicki. Jak wspomniał w trakcie konferencji Mariusz Wątor kolejne firmy z Polski planują powołanie w sumie trzech klastrów).

W związku z rozwojem Klastra Myślenickiego w przyszłości być może zmianie ulegnie jego nazwa (na Klaster Małopolski), jednak decyzje jeszcze nie zapadły. Zgodnie ze słowami Mariusza Wątora, Klaster Myślenicki jest już rozpoznawalną w środowisku marką, choć jego zasięg geograficznie wykracza daleko poza wstępne założenia z 2010 roku . Powstał również Statut Klastra, powołano Radę Klastra oraz Komitet Sterujący, co ma usprawnić działanie i ułatwić podejmowanie decyzji w projekcie, w którym partnerów stale przybywa (obecnie 11 firm z Małopolski, kolejne wyraziły chęć przystąpienia do współpracy).

Firmy zainteresowane działaniem klastra zapraszamy na stronę: https://www.klastermyslenicki.pl/