Prace nad kształtem POPC nabierają tempa i trwają w różnym zakresie równocześnie w MIR, MAC, UKE oraz CPPC (czyli w WWPE po zmianie nazwy).

Przedstawiamy przesłane do MAC “Stanowisko KIKE ws. projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020” wraz z załącznikami opracowanymi w konsultacjach z UKE.

20150410 stanowisko KIKE ws projektu rozp POPC (1)

zał 1 20130417 UKE – BAK-WZP-231-4-13 – jakosc internetu – by KIKE

zał 2 20150403 Uwagi KIKE do prezentacji UKE dot. dostępu hurtowego_finalna