7 kwietnia br. Izby przedłożyły na ręce Pana Ministra Andrzeja Halickiego wspólne stanowisko opracowane w związku z toczącymi się pracami nad projektem nowego kodeksu budowlanego i zmian, jakie mogą dotyczyć kabli telekomunikacyjnych.

Pełną treść stanowiska zamieszczamy poniżej.

20150407 MAC stanowisko Izb ws podatku od kabli w zw. z nowelizacją kodeksu budowlanego