CPPC udostępniło dziś po południu Generator Wniosków do POPC. Komunikat na ten temat dostępny jest w Aktualnościach POPC.

GeneratorPOPC

Generator umożliwia przygotowanie i zapisanie wniosku o dofinansowanie w postaci pliku xml oraz wygenerowanie pliku pdf. Pozwala również dla przygotowanych plików wygenerować sumy kontrolne niezbędne w procesie weryfikacji zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku.

Uwaga! Przy wypełnianiu wniosku warto korzystać z Instrukcji obsługi Generatora, gdyż w przypadku części pól analizowane przez nas opisy mogą być nie do końca jasne lub sugerować konieczność wykonania dodatkowych, a nie zawsze potrzebnych obliczeń i analiz. Warto więc poświęcić kilka minut w/w instrukcji oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, gdyż ich lektura może oszczędzić na prawdę dużo czasu, którego do końca lutego nie zostało już wiele.

Tym razem jednak poza komunikatem, załączam nieco przemyśleń i podpowiedzi…

UWAGA! Przykłady i uwagi umieszczone poniżej stanowią wyłącznie moje własne przemyślenia. Nie stanowią one dodatkowej instrukcji, a tym bardziej oficjalnej wykładni CPPC. Nie gwarantują pozytywnej oceny wniosku w poruszanych aspektach. W mojej ocenie jednak warto przynajmniej przedyskutować kilka problemów, z którymi piszecie i dzwonicie do KIKE. Typowe problemy, z jakimi możecie się spotkać przy wprowadzaniu wniosków, staram się opisać niżej licząc równocześnie na pogłębioną refleksję ze strony wszystkich instytucji odpowiedzialnych za nabór, dokumentację i wsparcie wnioskodawców.

Szerszą analizę pierwszego naboru POPC przygotujemy już po naborze. W tej chwili skupiam się wyłącznie na wsparciu procesu generowania wniosków przez firmy, które od kilku miesięcy angażują dużo czasu w przygotowanie wniosków i mają ledwie tydzień do końca lutego. Możliwe, że podpowiedzi niżej oszczędzą Wam nieco czasu.

 

1. Uruchomienie formularza trwa 1-5 minut. To efekt pobierania skądś tam danych, a nie tego, że się zawiesza coś u Was.

 

2. Na etapie sporządzania wniosku problematyczny może okazać się pkt. 23 Generatora.

Generator23

Opisy kolumn sugerują, iż w Generatorze wskazane jest podanie cen jednostkowych poszczególnych komponentów budżetowych (KB) i ilości jednostek. Problem w tym, że nie zapominając o wrażliwości tego typu danych, Załącznik nr 4 ma kompletnie inną konstrukcję i nie wylicza wartości w ten sposób! Operuje zamiast tego pojęciem jednostek budżetowych (JB) złożonych z KJB i dopiero pośrednio z KB, a wyniki podawane w zakładce WS obejmują wyłącznie określone zbiorcze grupy budżetowe i łączne koszty danego typu wszystkich spełniających daną kategorię KB, bez rozbijania ich na poszczególne towary/usługi, ilości i ceny jednostkowe. Zerknijmy na zakładkę WS i kategorię 1.4 – która obejmuje po prostu “kable światłowodowe” łącznie.

GeneratorWS

Wracając do Generatora, w pkt. 23 nie ma zresztą miejsca, by osobno wprowadzać i opisywać np. ceny jednostkowe i ilości kabli 2J, 4J, 12J, itd… A przecież każdy z nich będzie miał inną cenę. Jak z tego wybrnąć?

Oczywiście można przeliczyć ręcznie wartości jednostek z KB, przez ilości w JB zmodyfikowane właściwym współczynnikiem w KJB. Możliwe też, że część firm stworzyło JB, z którymi nie będzie miało opisywanego problemu. O ile to możliwe? Bo nawet w przypadku, gdyby JB grupowała wyłącznie kable światłowodowe, to nadal każdy wykorzystywany typ miałby inną cenę jednostkową, a JB dodatkowo sumowałaby ilość wszystkich typów włókien. W każdym bądź razie ja nie widzę spójności obliczeń w Załączniku 4 z koncepcją wprowadzania kosztów w pkt. 23 Generatora.

Moim zdaniem należy w tym właśnie miejscu sięgnąć na str. 25 w/w instrukcji wypełniania wniosku:

“23. Zakres finansowy: (…) Uwaga: W przypadku, gdy w danej kategorii Wnioskodawca nie będzie mógł podać liczby jednostek i/lub wartości jednostki należy wpisać liczbę jednostek = 1, zaś cena jednostkowa będzie taka sama jak wartość z kolumny wydatki ogółem. “

W efekcie wykonać sumowanie 2-3 kolumn (2016-2018) z tabel WS wpisując wynik w kolumnę “cena jednostkowa” i jako liczbę jednostek podać 1.

W mojej ocenie na etapie oceny wniosku w przypadku krytycznych uwag ekspertów, należy ich odesłać do w/w fragmentu instrukcji oraz do Załącznika 4, którego zadaniem są m.in. obliczenia budżetu projektu w oparciu o KB, KJB i JB. A że w innej formie…? Cóż – dyskusję o braku spójności w dokumentacji zawieśmy na kilka dni. A eksperci mogą poddać analizie dane z Załącznika 4. Po to podobno wymaga się od wnioskodawców jego sporządzania.

 

3. Błędy w obliczeniach?

Arkusz Generatora wydaje się generować pewne rozbieżności w obliczeniach wobec wartości wyliczanych w Załączniku 4. Różnice nie są duże, ale są. I prawdopodobnie są efektem zastosowanych zaokrągleń (co było dyskutowane swego czasu również w kontekście Załącznika 4). Ale powód może być inny. Jaki – nie wiem. Ale warto zerknąć na wyniki w zał. 4, zał. 3 i Generatorze i ew. może zwrócić uwagę na tą rozbieżność niezależną od wnioskodawcy składając wniosek?

Ile wynoszą różnice? Jak napisałem – niedużo. Możliwe, że będzie to wyglądało różnie w różnych wnioskach. Jeśli jednak zauważycie u siebie różnice, nie czujcie się osamotnieni. Dostałem potwierdzenie istnienia problemu z kilku źródeł. Oczywiście wątpliwość przekazałem do CPPC, ale na tym etapie zamrożenie Generatora i wiwisekcja problemu zabiłaby termin lutowy. Jeśli będzie u Was podobnie – warto może o tym napisać w piśmie do wniosku. Ot, na wszelki… by oceniający Wasz wniosek ekspert z marszu miał wyjaśnienie.

 

4. Luka finansowa, a maksymalna kwota dofinansowania i maksymalna intensywność wsparcia.

To chyba największy problem i możliwe, że czekająca nas batalia na etapie oceniania wniosków. A może nie? Ale spróbuję opisać najczęstszy problem, z jakim do mnie zwróciło się sporo firm. Pytanie brzmi: Jak obliczyć lukę finansową, by móc uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą dla obszaru interwencji?

Całościowa analiza źródeł problemu, jaki opisują firmy jest długa i nie zmieści się w tym miejscu, ale w skrócie – wydaje się pochodzić od zamieszania, jakie wiąże się z utożsamianiem pojęć “luki finansowej” z “maksymalną intensywnością wsparcia” i niepewności, czy NPV ma być liczony dla luki, czy też wynikowej intensywności wsparcia.

Nie jestem analitykiem, ale jako przedsiębiorca analizuję obszar i wniosek tak samo, jak większość z ISP, więc spróbuję opisać problem “analogowo”. Zerknijmy na pierwszy z brzegu obszar.

Id_obszaru Województwo Powiaty Maksymalna kwota dofinansowania dla obszaru interwencji Maksymalna intensywność wsparcia dla obszaru interwencji
POPC01_020329 DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI 4 219 094,00 61,00%

Czym jest luka finansowa? To zgodnie z definicją zdyskontowana cześć kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu. Nieco to upraszczając, to różnica między kosztami i przychodami z projektu w określonym czasie. A ten moment obliczania – to nadal upraszczając – NPV.

Pomijając w tym miejscu kwestię dyskontowania kosztów, czy analizowania kosztów kapitału dalej uprośćmy… że jeśli projekt kosztuje 10 mln złotych (CAPEX i 10 letni OPEX), a po 15 latach wygeneruje 4 mln przychodów, to luka finansowa dla 15 lat wyniesie 6 mln. A więc dofinansowanie powinno wynieść 6 mln, a udział własny 4 mln. No i mamy sugerowany w naborze NPV=15 lat, bo po tym okresie osiągniemy zysk (oczywiście o ile przychody będą wyższe od OPEXu). Proste?

Mniej więcej byłoby, gdyby… nie fakt, że w projektach lukę mnoży się x 0,85 rujnując nie tylko obliczenia. Prześledźmy skutki.

a. Jeśli wyliczone w luce dofinansowanie spada o 15%, to o 15% rośnie udział własny. A więc większe koszty trzeba sfinansować z przychodów. Przy założonych przychodach – potrwa to dłużej. Nie 15 lat, a np. 22 lata. A to przekreśliłoby projekt.

b. Jeśli założycie wyższe przychody, to po pierwsze mogą nie być one wiarygodne (bo usługi nie mogą kosztować dowolnie dużo), a po drugie przed pomnożeniem x 0,85 – projekt może okazać się na papierze tak wysoko dochodowy, że może nie kwalifikować się do dofinansowania.

c. Ale jest i inny problem. Jeśli liczycie lukę kierując się m.in. maksymalną wartością dofinansowania, która to wartość powiązana jest przecież z maksymalną kwotą dofinansowania, to po pomnożeniu x 0,85, osiągalna kwota dofinansowania byłaby o 15% niższa, od teoretycznie maksymalnie osiągalnej zgodnie z tabelą listy obszarów.

Moim zdaniem musi istnieć sposób na wykonanie obliczeń tak, by spełniając wymóg NPV lekko dodatni w 15 lat, móc uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania. Strona publiczna deklaruje bowiem kwotowo, a więc jednoznacznie maksymalną kwotę dofinansowania dla obszaru interwencji. Nie da się tego zrobić, jeśli wartość luki finansowej miałaby nie przekraczać maksymalnej intensywności wsparcia. Bowiem jak napisałem wyżej – wyliczona luka automatycznie jest przeliczana x 0,85, a więc zawsze intensywność wsparcia, z której wynika kwota dofinansowania, jest o 15% niższa, od luki.

Wniosek nasuwa się jeden – licząc lukę nie należy kierować się maksymalną intensywnością wsparcia, jako progiem nieprzekraczalnym dla luki. Moim zdaniem dopiero wynik pomnożenia luki przez 0,85 nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia wskazanej w tabeli. (uwaga, dla mazowieckiego mnożnik wynosi bodajże 0,80).

Nie znalazłem innego sposobu, by móc osiągnąć w obliczeniach do wniosku maksymalną kwotę dofinansowania zdefiniowaną dla każdego z obszarów interwencji z osobna.

Uwaga. To nie jest oficjalna wykładnia, a jedynie wynik symulacji finansowych, które wspólnie z częścią firm miałem okazję dyskutować. Oraz zwykła logika i zdrowy rozsądek wskazujące, że przypisana do obszaru kwota maksymalna, musi być osiągalna. Jeśli ktoś z Was znalazł inne rozwiązanie – piszcie. Jeśli nie – rozważcie w/w. Formalnie w pkt. 18 możecie wprowadzić lukę o dowolnie wyliczonej przez Was wartości, bez ograniczenia progiem maksymalnej intensywności wsparcia. Możecie więc sprawdzić różne warianty. Generator przelicza i tak dla dofinansowania wartość luki x 0,85.

Ze swojej strony deklaruję, iż w przypadku ewentualnych sporów w tym zakresie, warto wnioskować o wykazanie przez ekspertów innego sposobu na osiągnięcie maksymalnego, zadeklarowanego dla obszaru kwotowo poziomu dofinansowania. Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. Ew. pozostanie dyskusja i ew. zgoda na korektę. Moim zdaniem nie ma jednak powodu, by obniżać dofinansowanie o 15%, bo i tak poziom dofinansowania jest obiektywnie dla wytyczonych obszarów niski.

 

5. Składanie wniosków.

CPPC w instrukcji do Generatora opisuje 3 sposoby składania wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę szeroko zgłaszane przez środowisko i opisywane w mediach problemy z ePUAPem, proponuję nastawić się od razu na trzeci sposób:

“…należy wygenerowany z Generatora formularz wniosku (plik XML oraz plik PDF) wraz załącznikami nagrać na elektroniczny nośnik np. płyta CD, DVD itp. Tak przygotowany formularz należy wydrukować z pliku PDF oraz tożsamą z nią wersją elektroniczną w formacie XML wraz załącznikami należy przesłać w sposób opisany w Regulaminie konkursu odpowiednio w ramach I osi POPC (§ 5 pkt. 7) lub II osi POPC (§ 5). O zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku decyduje suma kontrolna.”

Osobiście nie liczę na ePUAP. Istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo, że pliki nie dotrą do miejsca przeznaczenia.

 


6. Suma kontrolna.

GeneratorSumyPamiętajcie o sumie kontrolnej! Nie jest to chyba nigdzie napisane w dokumentacji (?), ale w Generatorze jest narzędzie do obliczania sum kontrolnych wskazanych plików (obrazek po prawej). Jeśli nagrywacie pliki na płycie, gdy będą gotowe zaznaczcie je wszystkie poprzez “Wybierz pliki” i “Obliczcie” sumy ich kontrolne, a wydruk sum kontrolnych załączcie do wersji papierowej wniosku. Ja nagrałem plik “Generator wniosków CPPC – sumy kontrolne.pdf” dodatkowo na płytę, prócz wydruku do dokumentacji. Formalnie potwierdza to wersję plików załącznika elektronicznego w części papierowej. Nawet, jeśli to nadgorliwość, to dodanie dodatkowo sum kontrolnych nie może być błędem. A w jednej z moich rozmów z CPPC pojawiała się sugestia, by te sumy wygenerować. Stąd niniejsza propozycja dla Was.

* * *

Mam nadzieję, że powyższe przemyślenia pomogą Wam w opracowywaniu wniosków. Możliwe też, że po naborze zorganizujemy spotkanie dla firm aplikujących i wymienimy się spostrzeżeniami. KIKE planuje podsumowanie pierwszej odsłony POPC wiosną, gdy będą znane już pierwsze dane dot. złożonych wniosków. Na pewno też temat zagości na wiosennej Konferencji KIKE.