Publikujemy poniżej treść wspólnego stanowiska Izb i Stowarzyszeń w sprawie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowalnego, przesłanego w dniu dzisiejszym do Pana Ministra Sławomira Nowaka kierującego Resortem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

20130612_wspólne_stanowisko_Izb_dot_Kodeksu_Budowlanego