Szanowni Beneficjenci POIG 8.4.

KIKE od 2009 r. wspiera i monitoruje realizację projektów sieci szerokopasmowych budowanych ze wsparciem środków unijnych. Najpóźniej do końca 2015 r. muszą zostać zakończone wszystkie z projektów starej perspektywy (oczywiście termin każdego z projektów zależny jest od jego harmonogramu).

Na ostatniej prostej realizacji projektów, wiele firm zgłasza problemy w pozyskaniu zaplanowanej liczby umów abonenckich. Trwają intensywne działania marketingowe, których celem jest wypełnienie założonych wskaźników – niezbędnych do rozliczenia inwestycji i dalszego rozwoju wybudowanych sieci.

Mamy pełną świadomość, iż podstawowym powodem nałożenia na Beneficjentów obowiązku akwizycji było zapewnienie przyszłości budowanych sieci w oparciu o wpływy uzyskiwane od podłączanych Abonentów. To bardzo dobre założenie. Niestety w praktyce procesu inwestycyjnego wiele opóźnień jest niezależnych od Operatorów, a wpływa na możliwość rozpoczęcia akwizycji. Zaś niezależnie od akcji marketingowych – finalną decyzję o zawarciu umowy podejmują wyłącznie abonenci. Wiemy też, że pozyskiwanie abonentów za wszelką cenę (czyli przysłowiową złotówkę), by tylko móc rozliczyć projekt i nie stracić firm – nie tylko może zaburzać rynek, ale i nie zapewnia podstaw ekonomicznych dla przyszłości działania wybudowanych sieci, które były podstawą wprowadzenia obowiązków akwizycyjnych w POIG 8.4.

Zarówno Izba, jak i nasi partnerzy są świadomi sygnałów płynących z rynku. Brakuje nam jednak konkretnych danych. Prosimy więc Was wszystkich – Beneficjentów POIG 8.4 o przekazanie odpowiedzi na 4 krótkie pytania zawarte w ankiecie. Dane w formie zagregowanej wykorzystane zostaną do analizy stanu realizacji Projektów oraz przygotowania mini Raportu KIKE.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres biura KIKE: biuro@kike.pl. do dnia 8 maja 2015 r. lub można będzie je wrzucić anonimowo do urny przy stoliku rejestracji w czasie przyszłotygodniowej Konferencji KIKE, w czasie której przygotowaliśmy silny blok informacji dot. dofinansowań – w tym panele przygotowaniom przez CPPC (dawniej WWPE) i UKE, a poświęcone finalnym kontrolom projektów 8.4.

W przypadku realizowania kilku projektów z PO IG 8.4. prosimy o przedstawienie osobnych ankiet dla każdego projektu. Każdy projekt jest bowiem inny, a liczy się każda “historia” inwestycji.

Zależy nam wszystkim na tym, by wybudowane sieci mogły świadczyć usługi na dobrym poziomie i za uczciwą cenę. Potrzebujemy jednak od Was wszystkich rzetelnych informacji o obserwowanych problemach. KIKE zapewnia poufność – nie będą przez nas publikowane, ani przekazywane żadne dane indywidualne pochodzące z ankiet.

* * *

Mamy również szczególną prośbę do firm, które już zakończyły i rozliczyły projekty o przesłanie krótkiej analizy postępów w dalszej akwizycji usług już po zakończeniu projektu. Mamy świadomość jako Operatorzy, iż koniec budowy sieci jest tak naprawdę początkiem akwizycji usług. Jeśli możecie – napiszcie nam jak wzrasta u Was liczba abonentów w kolejnych miesiącach lub kwartałach po zakończeniu projektów. Jesteśmy przekonani, iż wzrost następuje naturalnie we wszystkich, a przynajmniej w większości wybudowanych sieci. Potrzebujemy jednak konkretnych, dobrych przykładów. Czy to w formie 3 akapitów opisu, czy też wykresów akwizycji na obszarach zakończonych projektów.

Pomóżcie prosimy zarówno sobie, jak i innym Beneficjentom. Skuteczne i dobre zakończenie bieżących projektów jest ważne nie tylko dla starej perspektywy, ale i stanowi ważny argument w planowaniu POPC. Stąd nawet jeśli już ktoś zakończył z powodzeniem projekt – warto by przekazał swoje obserwacje.

KIKE GRAP

Dla Waszej wygody zip zawiera ankietę w wersji zarówno doc, jak i pdf.

20150430 – Ankieta_POIG_8.4_finał