UKE _01_aZ przyjemnością informujemy, że Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj objęła patronatem honorowym XVI Konferencję KIKE. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju Infrastruktury.

„Serdecznie dziękuję za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym XVI Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2015r. w Ossie, k. Rawy Mazowieckiej. Spotkanie stanowi cenną i potrzebną inicjatywę w dobie ogromnych wyzwań dla branży szerokopasmowego Internetu i telekomunikacji. Szczególnie cieszy fakt, że podczas najbliższej edycji nie zabraknie zagadnień związanych z wymianą doświadczeń między administracją publiczną a przedsiębiorcami zajmującymi się budową sieci szerokopasmowych oraz korzystających z programów finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Mam nadzieję, że dyskusje będą owocne i przyniosą wiele konstruktywnych wniosków w tym niezwykle ważnym dla gospodarki obszarze. Podejmowana tematyka jest dla mnie istotna z punktu widzenia zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Mając na uwadze powyższe, z przyjemnością informuję, że obejmę honorowym patronatem ww. wydarzenie. jednocześnie informuję, że w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Departamentu Rozwoju Infrastruktury” – Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.