Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowiu, ul. Przemysłowa 2, rekomendowana przez firmy: K3 Kamil Kurek i Czarnet s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek.