Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przygotowuje się do nowych form wsparcia
realizowanych w ramach instrumentów finansowych. W związku z tym CPPC przygotowało ankietę w celu zbadania potencjalnego zapotrzebowania/zainteresowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych taką formą wsparcia.
Ankieta została opublikowana pod adresem: https://forms.office.com/e/Z6uHYyNXbj
Prosimy o jej wypełnienie bo jak pokazują doświadczenia pożyczek POPC, jest to temat ważny i popularny wśród ISP.