Na stronach Polski Szerokopasmowej pojawił się artykuł: Jak będą oceniane projekty na budowę sieci w POPC? Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, nabór projektów obejmujących budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (NGN) planowany jest na III kwartał tego roku. Zgodnie z artykułem promowane będą projekty “zapewniające przepływności od 100 Mb/s w górę, umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów“.

Planowany budżet naboru: 600 mln zł. Zaś wartość pojedynczego projektu wynosić będzie 5-10 mln zł.

Więcej szczegółów na stronie Polski Szerokopasmowej.