W okresie marzec-czerwiec 2015 r. trwają w UKE konsultacje dot. zasad dostępu hurtowego do sieci NGN, które budowane będą ze wsparciem funduszy unijnych. Zagadnienie to dotyczy nie tylko inwestorów/beneficjentów, ale również podmiotów trzecich zainteresowanych świadczeniem swoich usług w oparciu o sieci NGN. Można też przyjąć, iż dyskutowane obecnie w UKE zasady dostępu hurtowego mogą przełożyć się na ogólne zasady dostępu do wszystkich sieci NGN, bez względu na to, z jakich środków będą budowane. Oczywiście katalog usług i zasady ich wyceny w przypadku inwestycji własnych będą się zapewne różnić od inwestycji ze wsparciem unijnym. Jednak katalog możliwych usług hurtowych i dyskusje dot. ich kosztów będą podobne. Z tego powodu publikujemy więc pierwsze zestawienie uwag przygotowanych przez KIKE w toku konsultacji i zapraszamy do dyskusji na ten temat.

20150403 Uwagi KIKE do prezentacji UKE dot. dostępu hurtowego_finalna