Telko.in opublikowało (powołując się na własne źródła): 80 proc. środków (816 mln euro) dostępnych w I osi priorytetowej (Powszechny dostęp do szybkiego internetu) będzie alokowanych na duże projekty o wartości do 75 mln euro. Pula 20 proc. (204 mln euro) natomiast (według niektórych informacji: 15 proc.) zostałby przeznaczona na projekty mniejsze. MAiC szacuje, że można by ich zrealizować około 120-130, co – znowu czysto statystycznie – oznaczałoby średnią wartość dofinansowania na poziomie 1,6-1,7 mln euro (ok. 7 mln zł). – cały artykuł na Telko.in.