17 czerwca br. w MAC odbyło się spotkanie, którego celem była dyskusja o wpływie wysokości opodatkowania za dostęp do pasa drogowego na koszt inwestycji szerokopasmowych i finalną cenę usługi dla abonenta. Grupa Robocza ds. Finansowania Inwestycji Szerokopasmowych oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego dokonała analizy kosztowej na poziomie wojewódzkim i lokalnym (KIKE przedstawiła przykłady na podstawie inwestycji w Małopolsce), z których wynika, że opłaty związane z zajęciem pasa drogowego rzędu 200PLN za 1m2/miesiąc przekładają się na około 100PLN/miesiąc na jednego abonenta, co jest nieakceptowalne zarówno przez inwestorów jak i samych odbiorców końcowych usługi.
Przeanalizowano również model kosztowy inwestycji opracowany przez UKE, zgodnie z którym istnieje szansa, że gminy i powiaty, które utrzymują stawki na poziomie przekraczającym poziom przyjęty dla dróg krajowych i autostrad mogą zostać wykluczone z obszaru inwestycji związanych z POPC.
W związku z tym, na spotkaniu, powołano zespół specjalistów, których celem jest przygotowanie opracowania uwypuklającego samorządom problem. Pismo, które ma wspierać operatorów w dyskusji z JST, pojawi się – zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w MAC – w przeciągu dwóch tygodni. O postępach będziemy informować na bieżąco.