POPC-baner22 grudnia w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC, które oficjalnie zainaugurowało realizację Programu.

Jako pierwsze ruszają nabory z zakresu e-administracji. MIR poinformował wczoraj, iż informacje o tych konkursach zostaną opublikowane 30 grudnia br.

Zgodnie z przedstawioną przez MAC w czasie KM roadmapą – najbardziej interesujące operatorów telekomunikacyjnych projekty z osi 2.1 dot. budowy sieci NGA rozpoczną się w III kwartale 2015 r.

KIKE uczestniczy w pracach KM POPC.

* * *

Więcej informacji na ten temat: