W dniu dzisiejszym UKE zorganizowało konferencję ws. wyników tegorocznej inwentaryzacji do systemu SIIS oraz przygotowań do kolejnej inwentaryzacji zaplanowanej na styczeń 2012 r.W ramach prac nad nową wersją systemu, prosimy wraz z UKE oraz Instytutem Łaczności o przesyłanie na adres grap@kike.pl sugestii dot. modelu inwentaryzacji sieci ETTH do końca września 2011 r. W toku tegorocznej inwentaryzacji lokalni operatorzy zgłosili bowiem dużo uwag do dostępnych narzędzi i kategorii w kontekście problemów dot. opisu sieci ETTH z ich wykorzystaniem.

Link do materiałów UKE z Konferencji: https://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=7166&layout=3&page=text

KIKE planuje przygotować robocze opracowanie dot. modelu sieci ETTH na potrzeby prac nad nową wersją SIIS i przesłać je do UKE oraz IŁ na początku października br. Krótki termin na zebranie uwag i przygotowanie opracowania KIKE wynika z harmonogramu prac nad nową wersją systemu.

* * *

Informujemy ponadto, iż skrócona prezentacja dot. w/w zagadnień, a także błędów w przygotowywanych przez operatorów danych, planowana jest na najbliższej konferencji KIKE planowanej na listopad br. W tym terminie gotowa będzie już i wstępnie przetestowana nowa wersja (2.x) narzędzi do inwentaryzacji, zaś do rozpoczęcia kolejnej inwentaryzacji pozostanie jeszcze 1.5 m-ca. Taki termin prezentacji UKE jest więc optymalny.

Serdecznie zapraszamy.