“Polska przesłała już do Komisji Europejskiej ostateczną wersję programu. Jeśli Komisja nie zgłosi uwag, PO PC będzie pierwszym programem na lata 2014-2020, którego negocjacje się zakończyły. Takie informacje przedstawiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas posiedzenia Prekomitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa” – pisze szerokopasmowapolska.pl (artykuł).

Czy narodowa strategia szerokopasmowa będzie skuteczna stara się odpowiedzieć serwis Telko.in (artykuł).