Z deklaracji przedstawicieli administracji publicznej, uzyskanych w toku ostatnich posiedzeń Komitetu Monitorującego PO PC oraz grupy roboczej ds. perspektywy 2021-2027 wynika, że już w połowie 2022 roku spodziewać się można pierwszych naborów z nowego budżetu UE. Chodzi tutaj o programy: FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, czyli następca Polski Cyfrowej) oraz KPO (w ramach planu odbudowy na transformację cyfrową dla Polski przewidziano 13% środków, czyli 3 mld euro).

Pierwsze półrocze przyszłego roku przeznaczone ma zostać w zamierzeniach KPRM na tworzenie szczegółowych merytorycznych dokumentów dla obu programów, takich jak zasady kwalifikowalności wydatków czy obowiązki w zakresie dostępu hurtowego. Planowanych jest w tym celu szereg warsztatów z udziałem CPPC. Kluczową kwestią pozostaje także demarkacja FERC i KPO, aby uniknąć dublowania wydatków i projektów. KIKE aktywnie uczestniczy w pracach KM oraz grup roboczych i na bieżąco będzie informować o postępie prac.