Przedstawiamy poniżej stanowisko KIKE przygotowane w ramach ogłoszonych przez UKE konsultacji projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.

20141106_do_UKE-320-10372-14_KIKE_Konsultacje_RSS