W nawiązaniu do ogłoszonej przez Prezesa UKE konsultacji stanowiska do art. 30 Megaustawy, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała dziś stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Ogłoszenie:

https://www.uke.gov.pl/konsultacje-stanowiska-do-art-30-ustawy-szerokopasmowej-12873

Stanowisko KIKE:

20130930_stanowisko_ws_interpretacji_art 30-megaustawy_final