13 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach którego przedstawiona została Propozycja Prezesa UKE w zakresie regulacji obowiązków z art. 139 PT, który odnosi się do współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do nieruchomości oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Usługi fizycznego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej polegają na dostępie do:

Elementów infrastruktury pasywnej z art. 139 ust. 1 pkt 1 Pt :

  • – kanalizacji kablowej,
  • – słupów,
  • – wież i masztów,
  • – miejsc w szafach telekomunikacyjnych,
  • – konstrukcji dachowych.

Elementów infrastruktury wskazanych w art. 139 ust. 1 pkt 2 Pt:

  • – instalacji telekomunikacyjnych budynku,
  • – przyłączy telekomunikacyjnych budynku,

Uczestnicy spotkania zgłosili szereg roboczych zagadnień i potencjalnych problemów dot. implementacji w/w obowiązków . Do 27.03. Prezes UKE oczekuje na uwagi do propozycji zawartych w przedstawionej na spotkaniu prezentacji.

20130308 Prezentacja UKE – art 139 Pt 13 marca 2013 r