Dziękujemy serdecznie za udział

w XV Konferencji KIKE.

Wkrótce szersze podsumowanie, zdjęcia, filmy oraz prezentacje z paneli i wykładów.
Będziemy w kontakcie!