W dniu wczorajszym w czasie spotkania pomiędzy UKE i KIKE, Pani Prezes Lidia Kozłowska poinformowała o zmianie procedury wpisywania spółek cywilnych w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Dotychczasowe wpisy spółek cywilnych zastąpione zostaną niezależnymi wpisami przedsiębiorców będących wspólnikami spółek. Proces ten rozpoczął się przeszło miesiąc temu wraz z rozsyłanymi do przedsiębiorców wezwaniami z delegatur Urzędu. W wyniku powtórnej analizy konsekwencji tego typu zmian dla całości prowadzonej w formie tego typu spółek działalności telekomunikacyjnej, Pani Prezes zapowiedziała prace nad zmianą przepisów, która pozwoli w przyszłości objąć jednym numerem RPT wszystkich ich wspólników, przy równoczesnym zachowaniu informacji o tym, iż działalność prowadzą przedsiębiorcy w formie spółki cywilnej.

Zbliżone (choć nie tożsame) rozwiązanie funkcjonuje w CEIDG, w którym można wyszukać wspólników spółki po jej numerze NIP, zaś dodatkowo na karcie wypisu znajduje się pole: “Status indywidualnej działalności gospodarczej”, w której można zamieścić wpis “Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych”. Zmiany w RPT przyjmą zapewne nieco inny kształt, ale będą uwzględniać informację o fakcie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w formie s.c.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym uwzględniające specyfikę działalności spółek cywilnych na rynku telekomunikacyjnym były głównym postulatem Stanowiska KIKE, przekazanego niespełna 2 tygodnie temu przez KIKE. Ich finalny kształt będzie przedmiotem prac i konsultacji w najbliższym czasie. Troską Izby jest przy tym nie tylko zapewnienie jednolitej identyfikacji s.c. w RPT z uwagi na liczne obowiązki wspólników opisane w Stanowisku Izby, ale i zagwarantowanie, iż ewentualne zmiany w RPT nie przerwą ciągłości działalności telekomunikacyjnej objętych zmianami firm. Stosowny zapis powinien znaleźć się w przepisach przejściowych.

UKE w najbliższych tygodniach przekaże spółkom cywilnym pisemną informację w przedmiotowej sprawie. Poprosiliśmy również o przesłanie podobnej informacji adresowanej do Izby, celem jej publikacji na naszej stronie. W przypadku pytań lub wątpliwości ze strony przedsiębiorców – prosimy oczywiście o kontakt z UKE.