W opublikowanym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 roku, w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827i 1198) w załączniku numer 3 dotyczącym szerokopasmowych systemów transmisji danych przeczytamy, że:
„Nie dopuszcza się używania urządzeń o zakresie częstotliwości 17,1 – 17,3 GHz po 31 grudnia 2015 roku.”
KIKE wysłało do ministerstwa petycje w tej sprawie: KIKE – stanowisko 17GHz