Wiodącym tematem najbliższej Konferencji KIKE będą dofinansowania unijne. Przełom starej i nowej perspektywy finansowej UE stawia bowiem liczne wyzwania przed już realizowanymi projektami i liczne pytania o przyszłe konkursy.


21 maja od godz. 12:00 we współpracy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie przygotowaliśmy solidny, 2 godzinny panel poświęcony już realizowanym projektom z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. Omówione zostaną doświadczenia, problemy i statystyki związane z realizowanymi projektami zarówno z perspektywy operatorów, jak i WWPE. Gośćmi specjalnymi ze strony Władzy Wdrażającej będą: Pani Dyrektor Eliza Pogorzelska oraz Naczelnik Wydziału Rozliczeń Pan Maciej Mizera.

Z kolei już o godz. 15:00 rozpocznie się panel poświęcony kolejnej perspektywie finansowej i Programowi Operacyjnemu polska Cyfrowa (POPC), w ramach którego przewidziano przeszło 1 mld Euro na inwestycje w sieci szerokopasmowe w latach 2014-2020. Panel poprowadzą nasi kolejni goście specjalni z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Panowie Stanisław Dąbek oraz Dominik Kopera.

Ważnym punktem obu w/w spotkań będą pytania z sali przez uczestników Konferencji kierowane do naszych gości. Prowadzącym dyskusje w obu przypadkach będzie Wiceprezes KIKE Piotr Marciniak, który poprowadzi ponadto 22 maja od godz. 10:00 zwyczajowy poranny panel GRAP podsumowujący m.in. wcześniejsze panele z perspektywy Izby oraz przygotowywanych w KIKE opracowań.

Najbliższa Konferencja KIKE, to niecodzienna okazja do uzyskania z pierwszej ręki, wprost od naszych gości informacji nt. projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich.

Serdecznie zapraszamy nie tylko bieżących beneficjentów, ale i wszystkich zainteresowanych budową sieci w kolejnej perspektywie finansowej!

Szczegóły dotyczące agendy: (kliknij tutaj)