W galerii KIKE zamieściliśmy dwa filmy z listopadowej konferencji KIKE, dotyczące obowiązków ISP. Zapraszamy:

Temat:
Wybrane obowiązki ISP w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych (kliknij tutaj).
Prowadzący: Łukasz Bazański, Piotr Marciniak.

Temat: Ustawowe obowiązki w zakresie: obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego; ochrony informacji niejawnych; informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną; danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorcy (kliknij tutaj).
Prowadzący: Andrzej Fudala.

Kolejne filmy wkrótce.