Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przekazała w dniu wczorajszym drugie stanowisko będące wynikiem dyskusji nt. koncepcji opodatkowania kabli światłowodowych, jaka miała miejsce w czasie poniedziałkowego spotkania KS Memorandum w MAiC. O spotkaniu tym informowaliśmy we wpisie:

https://www.kike.com.pl/2014/02/05/mac-spotkanie-ks-memorandum-w-sprawie-podatku-od-kabli/

a także poprzez odniesienie do informacji na stronach MAiC:

https://www.kike.com.pl/2014/02/06/memorandum-na-rzecz-budowy-sieci-szerokopasmowych-o-opodatkowaniu-kabli/

Treść stanowiska:

20140206 Stanowisko KIKE po KS memorandum w sprawie podatku od kabli światłowodowych v2