UKE poinformowała dziś, że została opracowana paczka plików, zawierająca GENERATOR XML, NDDO, aktualną wersją schematu wymaganego dla plików XML tworzonych w procesie przekazywania danych w systemie SIIS oraz specyfikacja formatu CSV.

Pliki można pobrać ze strony UKE: https://www.uke.gov.pl/pliki-zwiazane-z-obsluga-systemu-siis-w-2014-r-13364.

Dzięki udostępnionym plikom, możliwe jest nieco wcześniejsze przygotowanie się do dopełnienia obowiązku zinwentaryzowania posiadanej infrastruktury. Ich publikacja nie oznacza formalnego rozpoczęcia inwentaryzacji, ani nie oznacza możliwości pobrania danych wprowadzonych rok temu. UKE informuje na w/w stronie, że przekazywanie danych do systemu SIIS będzie możliwe od dnia wejścia w życie projektowanego obecnie rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji, które zostanie wydane na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

KIKE poprosiła jednak UKE o udostępnienie plików jeszcze przed datą rozpoczęcia inwentaryzacji, by ISP mogli przygotować mechanizmy eksportu danych z własnych systemów z uwzględnieniem zmian np. w arkuszach Generatora w bieżącej wersji 4.

W imieniu MŚP dziękujemy UKE za publikację.