Za utrzymaniem zwolnienia od podatku kabli w kanalizacji teletechnicznej opowiedzieli się jednogłośnie na nadzwyczajnym posiedzeniu 3 lutego w MAC członkowie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych” (źródło: MAC – link do całej treści).

KIKE, KIGEiT oraz PIKE przedstawiły prezentacje dotyczące różnych aspektów dyskutowanego zagadnienia (link do prezentacji KIKE). Po spotkaniu Izba przekazała MAC dodatkowe wyliczenia ekonomiczne stanowiące podstawę przygotowanej prezentacji. KIKE reprezentowali: Piotr Marciniak, Józef Chwast, Michał Matuszewski i Mariusz Budner.