W ostatni wtorek odbyło się w Łodzi robocze spotkanie GRAP, w czasie którego omówione zostały zadania stojące przed KIKE oraz ISP w 2014 r. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z dofinansowaniami oraz realizacją procesu inwestycyjnego.

Przyjęto również założenia kolejnych poradników dla ISP. W tym roku KIKE zmierzy się m.in. z tematyką realizacji inwestycji – zarówno w kontekście techniczno-budowlanym, jak i formalno-prawnym.

W spotkaniu udział wzięli również trzej nowi uczestnicy prac GRAP: Mariusz Budner, Bartosz Sztefko i Piotr Wiąckiewicz. Zaś w późniejszych godzinach popołudniowych dołączył Łukasz Biedroński. Nowe pomysły i szerszy udział członków Zarządu KIKE w działaniach grupy roboczej stanowią istotne wsparcie celów Izby omówionych m.in. na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym KIKE i nieocenioną pomoc merytoryczną.