Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi prezentacjami z XIII Konferencji KIKE, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim, 26-27 listopada 2013 roku. Podane poniżej prezentacje oraz inne materiały archiwalne związane z konferencjami KIKE znajdują się również na stronie konferencji (archiwum: kliknij tutaj). Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie materiałów do publikacji.

1. Poznaj GRAP – panel dyskusyjny.

Prowadzący: Piotr Marciniak
Zaproszeni goście: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański, Michał Matuszewski, Tomasz Bathelt, Józef Chwast.
Prezentacja PDF : (kliknij tutaj)

2. Wybrane obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych – GRAP/UKE.

Prowadzący: Łukasz Bazański, Piotr Marciniak
Prezentacja PDF : (kliknij tutaj)

3. Ustawowe obowiązki w zakresie: – obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. – ochrony informacji niejawnych, informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną, danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

Prowadzący: Dominika Piniewicz, Andrzej Fudala
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

4. Dlaczego IPv6 / 48 = 256 – planowanie adresacji

Prowadzący: Piotr Marciniak
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

5. Praktyczne aspekty budowy sieci telekomunikacyjnych na podstawie doświadczeń grupy Feromedia.

Prowadzący: Mariusz Budner
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

6. Zegar tyka – masz tylko 765 dni na rozliczenie projektów.

Prowadzący: Michał Gruca, Artur Piotrowski, Robert Jurczak, Robert Jasiński
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

7. CryptoGuard CAS&SMS – jesteś zwycięzcą w sprzedaży telewizji cyfrowej.

Prowadzący: Krzysztof Wieczorek
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

8. Otwarcie Netii na rynek ISP.

Prowadzący: Magdalena Plichta
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

9. Ubiquoss – rozwiązanie GPON dla ISP.

Prowadzący: Falesia Systemy Sp. z.o.o.
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

10. Dostęp do budynków i nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

11. Zastosowanie przyszłościowych i skalowalnych rozwiązań „in-House IPTV” firmy Exterity.

Prowadzący: Richard Waldner, Janusz Rupik
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

12. Aktualne problemy projektowe i ich rozwiązania przy budowie światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej w budynkach wielorodzinnych.

Prowadzący: Marcin Molenda
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

13. Hibox – platforma IPTV dopasowana do twoich możliwości.

Prowadzący: Piotr Zawadzki, Konrad Antonowicz
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)
.
.
.
.

______________________________
Wszystkie prezentacje zostały opublikowane za zgodą ich autorów.
Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części prezentacji,
publikacja bez zgody autorów narusza zastrzeżone prawa autorskie.