Dobiegł końca Etap1 budowy Stacji Czołowej. W ramach dotychczasowych działań zbudowano stację testową, zinwentaryzowano urządzenia użyte do konstrukcji, przygotowano dokumentację użytkowo-funkcjonalną, która pozwala na samodzielne skompletowanie elementów, budowę i konfigurację stacji w oparciu o system Linux.

Zakres odbioru prac etapu pierwszego obejmował przetestowanie dokumentacji pod kątem: możliwości budowy stacji; możliwości zamówienia dowolnego elementu samodzielnego stacji na podstawie specyfikacji; samodzielnego montażu dowolnego elementu na podstawie specyfikacji; samodzielnej konfiguracji konfigurowalnych elektronicznie podzespołów w oparciu o ustalone założenia wejścia/wyjścia. Etap1 budowy, obejmujący pierwsze półrocze 2013, zamknięty został finansowo w kwocie 18 tyś PLN. (link – protokół odbioru Etap1)

Mobilna stacja czołowa dostępna będzie między innymi na konferencjach KIKE. Na XII konferencji KIKE w Rawie Mazowieckiej temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Projekt budowy stacji czołowej w KIKE nadzorują Radosław Koper i Michał Pierzchała pod kierownictwem Arkadiusza Bindera. Urządzenie będzie korzystać z otwartych standardów DVB oraz z podzespołów dostarczonych przez sponsorów, którzy zechcą być rekomendowanymi dostawcami rozwiązań w tej kwestii. Wdrażany Kontent KIKE (atrakcyjna cenowo i jakościowo usługa telewizji dla operatorów zrzeszonych w KIKE) ułatwi konfigurację stacji za sprawą jednolitego pakietu programów dostarczanych od tych samych nadawców. Tania stacja czołowa to między innymi dobre rozwiązanie zastępcze w razie awarii głównej sieci dostępowej od nadawcy. Stacje czołowe mogą być również pomocnym rozwiązaniem na terenach, gdzie dotarcie z użyciem światłowodu jest utrudnione.

Zapraszamy firmy zainteresowane projektem, by zgłaszały się po dostępne materiały i w ramach współpracy/testów przesyłały sugestie odnośnie użytych elementów i ich konfiguracji, dzięki czemu będziemy doskonalić projekt.

Obecnie realizujemy kolejny etap budowy stacji, w ramach którego zajmujemy się problemami systemu kodowania, middleware, itp.

Zobacz również film: Stacja Czołowa w jeden wieczór (kliknij link)

Z poważaniem
Kierownik GR Rozproszone Stacje Czołowe
Arkadiusz Binder