W dniu 9 września Ministerstwo Cyfryzacji organizuje warsztaty z przedstawicielami sektora bankowego, których celem jest przygotowanie mechanizmów zapewnienia wkładu własnego dla przedsiębiorców realizujących inwestycje szerokopasmowe w ramach PO PC.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele KIKE, UKE, CPPC, MC oraz sektora bankowego – Związku Banków Polskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji