Prezes UKE rozpoczął konsultacje ws. prawidłowej wykładni i zastosowania art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. W załączeniu opinia KIKE dotykająca prawnych, finansowych i faktycznych problemów występujących na gruncie stosowania w/w przepisu.

20130506_do_UKE_Opinia_ws_art30 Megaustawy