Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE  Opracowanie dot. Wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym.

Dokument został przygotowany przez itB Legal Bazański Grabiec Kancelarię Radców Prawnych z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe  oraz Inet-Group.  Opracowanie zostało przygotowane  według  stanu prawnego na dzień 15 lutego 2018 roku i jest udostępniane przez KIKE jej członkom.

Aby otrzymać opracowanie należy:

1. Być członkiem KIKE.
2. Zgłosić prośbę o przesłanie oświadczenia Warunki Korzystania z opracowania pt. „Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym” do biura KIKE na adres biuro@kike.pl.
3. Wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na adres biuro@kike.pl .

 

 

Biuro prześle opracowanie w PDF.

Członkowie KIKE mogą korzystać ze wzorców bezpłatnie! 

Przedstawione w Opracowaniu dokumenty stanowią jedynie wzory, które mogą być wykorzystane w całości lub części po odpowiednim dostosowaniu, najlepiej w uzgodnieniu z ABI, a od 25.05.2018 z Inspektorem Ochrony Danych. 

itB Legal ani KIKE/iNET/E-Południe nie ponoszą odpowiedzialności za wdrożenie Opracowania lub jego części (lub jego brak) i wykonywanie przez ISP.

Opracowań nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać z opracowania i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie ze wzorców lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do Izby – serdecznie zapraszamy!