SzP-215x52Dnia 26 marca 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się VI edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe. Wydarzenie to stanowi platformę cyklicznych spotkań wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój sieci szerokopasmowych. Konferencja to okazja do reprezentacji interesów poszczególnych regionów Polski oraz wymiany poglądów i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji jest Rada Programowa oraz Rada Ekspercka wydarzenia skupiająca przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego oraz administracji.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej uczestniczy od kilku edycji w przygotowaniu Konferencji, a w tym roku po raz drugi nasza Izba objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

Grupa docelowa:

  • Administracja publiczna
  • Infrastruktura
  • Telekom
  • IT
  • Dostawcy rozwiązań
  • Budownictwo
  • Finanse
  • Doradztwo/Prawo/Marketing
  • Energetyka

Wychodząc naprzeciw potrzebie stworzenia platformy dyskusji koncentrującej się na wypracowaniu wspólnej wizji modernizacji Polski i stworzenia długofalowych podstaw rozwoju kraju, zdecydowaliśmy się na organizację Spotkania Liderów 2015, w ramach którego symultanicznie odbędą się: Konferencja Sieci Szerokopasmowe oraz Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Łączona formuła Wydarzenia pozwala na zebranie w jednym czasie i miejscu kluczowych przedstawicieli sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego, budowlanego, drogowego i kolejowego.

Udział w projekcie stanowi również okazję do dyskusji na temat dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury.

Efektem debat będą rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce, zawierające propozycje zmian legislacyjnych, mające na celu usprawnienie procesów wdrażania i realizacji inwestycji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://polskainfrastruktura.pl/sieci/

Zapraszamy serdecznie!

Kontakt:

Andrzej Ocalewicz
Młodszy Kierownik Projektu
MM Conferences S.A.
e-mail: a.ocalewicz@mmcpolska.pl
T: +48 22 379 29 45