Na początku tygodnia odbyły się spotkania wszystkich pięciu GR@MAiC. Celem spotkań było zatwierdzenie tematów przypisanych poszczególnym grupom i tym samym dookreślenie agendy ich prac. Dokonano też zmian formalnych w trybie pracy i zatwierdzaniu stanowisk.

Jednym z najważniejszych obecnie zadań części grup są prace nad zaleceniami dla MRR w zakresie podziału środków w kolejnym okresie programowania. Wstępne założenia MRR planuje opracować do grudnia br.