W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do MC uwagi robocze do propozycji zmian art. 59 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej wniesionych przez: 1. Belgię i Holandię oraz 2. Prezydencję. Nietypowo publikujemy roboczy tekst, gdyż odnosi się on również do innych dyskusji z administracją (gł. UKE) odnośnie zasad dostępu do infrastruktury szerokopasmowej inwestorów nie posiadających dominującej pozycji na rynku przy równoległym odniesieniu do różnic w takim dostępie na obszarach silnie i słabo zurbanizowanych.

20170406_MC_uwagi_robocze_do_projektu_art59_EKŁE