Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie w sprawie obniżenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

20111214_do_MI_ws_stawek_za_zajecie_pasa_drogowego