21 października 2016 r. w Centrum Kongresowym UOKiK odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w tym KIKE) oraz przedstawicieli urzędu. Tematem spotkania były zagadnienia związane z ochroną praw konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Reklama usług telekomunikacyjnych

Warto mieć świadomość, że UOKiK śledzi sposoby promowania usług, w tym weryfikuje treść reklam. Co prawda spotkanie dotyczyło głównie spotów reklamowych emitowanych w telewizji, niemniej jednak zastrzeżenia urzędu mogą dotyczyć rownież innych materiałów reklamowych, w tym ulotek i treści prezentowanych na www. Należy pamiętać by reklamy nie wprowadzały klientów w błąd, np. poprzez wybiórcze prezentowanie cech oferowanej usługi. UOKiK zwraca uwagę na treści prezentowane klientowi tzw. drobnym druczkiem. Zapisy oznaczone gwiazdką zwykle precyzują ofertę i z punktu widzenia konsumenta są najważniejsze, choć nieczytelne. Zdaniem urzędu reklama powinna zawierać czytelne informacje, które pozwolą potencjalnemu klientowi ocenić całokształt oferowanej usługi, w tym wszystkie opłaty i cechy usługi.

Usługi aktywowane bez zgody konsumenta

Kolejnym tematem spotkania było włączanie klientom usług dodatkowych bez ich zgody. UOKiK przypomniał, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne (opłata abonamentowa). Niedozwolona jest zatem praktyka polegająca na domyślnym włączaniu przez operatora usług dodatkowych bez wyraźniej zgody klienta. Na spotkaniu zasugerowano, że za wyraźną zgodę uznaje sie zgodę wyrażoną w umowie (np. poprzez złożenie podpisu pod stosownym oświadczeniem). Zdaniem UOKiK wyrażonym na spotakniu- zgodą wyraźną nie jest akceptacja brzmienia regulaminu promocji załączonego do umowy, regulującego zasady świadczenia usług dodatkowych, wykraczających poza abonament.

Odpowiedzialność za włączanie usług premium

Sporą część spotkania poświęcono świadczeniu i skutecznym blokowaniu usług premium (np. konkursy i loterie SMS, dostęp do porad, gier i dzwonków). Abonent, który nie zgadza się z kwotą naliczoną na fakturze za tego typu usługi najczęściej zgłasza reklamację swojemu dostawcy usług telekomunikacyjnych. Niestety, ale operator nie jest w takim przypadku stroną umowy, tj. usługodawcą. Jedyne co może zaproponować to zablokowanie usług premium. UOKiK wyszedł z inicjatywą wypracowania standardów postępowania operatorów, które ułatwiałyby konsumentowi reklamowanie opłat naliczonych za świadczenie takich usług dostwcom SMS-ów specjalnych.

Zmiany warunków świadczonych usług w związku z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady UE ustanawiajacego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu

W dalszym ciągu problemem jest ustalenie zasad wdrożenia przepisów Rozporządzenia PE I Rady. Oczekiwane i opublikowane pod koniec sierpnia 2016 r. wytyczne BEREC nie rozjaśniły wiele w zakresie ewentualnej konieczności zmiany obowiązujących klientów wzorców umów telekomunikacycjnych. Powyższe ma być przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy UKE, UOKiK i przedstwicielami branży.