W dniu dzisiejszym w siedzibie UOKiK w W-wie odbyły się konsultacje dot. Stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W czasie spotkania przedyskutowane zostały ostatnie zmiany w dokumencie UOKiK, którego publikacja planowana jest na przyszły tydzień, wraz ze zgłoszonymi przez organizacje stanowiskami.

Dokument ma na celu opisanie dobrych w opinii UOKiK praktyk towarzyszących zawieraniu i zmianom umów abonenckich. UOKiK zakłada ewolucję dokumentu wraz z obserwowanymi na rynku zmianami i doświadczeniami. W połowie 2012 r. planowane jest spotkanie podsumowujące doświadczenia ze stosowania dokumentu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb branżowych (w tym KIKE) oraz organizacji pracodawców.