Przedstawiamy stanowisko KIKE przygotowanie w związku z konsultacjami UKE dot. praktyki stosowania Oferty Ramowej TP w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej.

20110615_Stanowisko_ws_ROI-TP