Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka informuje, że w ramach działania 8.4 “Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu na etapie ostatniej mili”:

1. wnioski złożone w konkursie trwającym do 14 grudnia zostaną ocenione przed 28 lutego 2013 r.;

2. w ramach działania 8.4 zostaje do wykorzystania około 400 mln zł. Alokacja ta zostanie rozdysponowana w obecnym konkursie oraz konkursach w pierwszej połowie 2013 r.;

3. gdyby w konkursie, który kończy się 14 grudnia, doszło do przekroczenia alokacji (z powodu dużej liczby zatwierdzonych projektów), Instytucja Pośrednicząca wystąpi do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków, tak aby wszystkie wnioski, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów, mogły otrzymać dofinansowanie.

Źródło:

https://mac.gov.pl/dzialania/internet-ostatniej-mili-komunikat-w-sprawie-konkursow-w-ramach-dzialania-8-4-programu-innowacyjna-gospodarka/

https://www.8poig.mac.gov.pl/portal/os8/363/5867/Internet_ostatniej_mili__komunikat_w_sprawie_konkursow_w_ramach_dzialania_84_Pro.html