Latem ub.r. opracowaliśmy obszerny dokument analizujący stan realizacji projektów w oparciu o dane z pierwszej połowy 2014 r. Raport można pobrać poniżej:

201407 Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE

Rozpoczynający się ostatni kwartał 2015 r. kończy już nieodwołalnie proces budowy sieci dostępowych realizowany ze wsparciem funduszy unijnych w poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. W oparciu o materiały uzyskane przez Izbę dzięki uprzejmości CPPC oraz UKE, mogliśmy przygotować i niniejszym opublikować “Suplement do Raportu KIKE”, w którym analizujemy najnowsze dane, jak również potencjał i doświadczenia zgromadzone przez beneficjentów w kontekście nadchodzących naborów.

Raport przekażemy przedstawicielom administracji publicznej już w przyszłym tygodniu, w czasie warszawskiej Konferencji podsumowującej wdrażanie 7 i 8 osi POIG.

Suplement z września 2015 r. do Raportu KIKE dostępny jest poniżej:

20150930 – suplement do raportu – finalny

Życzymy ciekawej lektury.